Kancelaria prawna z biurami w Gdańsku, Gdyni i Warszawie

30
Lip

Karta pobytu cudzoziemca jest dokumentem potwierdzającym jego tożsamość, a wraz z ważnym paszportem poświadcza legalny pobyt cudzoziemca w Polsce. Jeżeli cudzoziemiec posiada kartę pobytu, to może on wielokrotnie przekraczać polską granicę bez wcześniejszego ubiegania się o wizę. Karta pobytu cudzoziemca zawiera m.in. następujące informacje: imię i nazwisko cudzoziemca oraz jego rodziców, data i miejsce urodzenia, płeć, obywatelstwo, wzrost, adres zameldowania na pobyt czasowy lub stały, czy numer PESEL (o ile został nadany). Oprócz powyższych danych, na karcie znajduje się też zdjęcie cudzoziemca, czy odcisk jego linii papilarnych (odcisk palca). 

Read More
30
Lip

O zezwolenie na pobyt czasowy powinien się ubiegać każdy cudzoziemiec, który planuje zostać w Polsce dłużej niż 3 miesiące. Aby starać się o otrzymanie zezwolenia na pobyt czasowy, cudzoziemiec powinien wskazać cel swojego dalszego pobytu. W zależności od podstawy pobytu (celu), zezwolenie może być wydane na okres krótszy niż okres maksymalny, który wynosi 3 lata. Jeżeli zezwolenie na pobyt czasowy zbliża się ku końcowi, to cudzoziemiec powinien starać się o wydanie kolejnego zezwolenia. Jeżeli nie, to powinien opuścić terytorium RP jeszcze zanim upłynie okres jego legalnego pobytu.

Read More
23
Maj

Gościem ostatniej audycji w Radiu Gdańsk była adwokat Justyna Nowak-Trojanowska. Mecenas tłumaczyła jak kupić mieszkanie bez długów i lokatorów. Kupujący powinien pamiętać o dwóch istotnych kwestiach - o weryfikacji księgi wieczystej i umowie przedwstępnej w formie aktu notarialnego!

Read More
12
Kwi

Przyczyny oddalenia wniosku o upadłość konsumencką zostały sklasyfikowane w ramach zamkniętego katalogu i część z nich została już omówiona w I części video. Poniżej zostają omówione cztery pozostałe przesłanki skutkujące oddaleniem wniosku o upadłość konsumencką.

Read More
11
Kwi

Gościem ostatniej audycji w Radiu Gdańsk była adwokat Justyna Nowak-Trojanowska

Read More
03
Kwi

Prawnicy naszej kancelarii doprowadzili do ogłoszenia upadłości konsumenckiej przez Dłużnika, który uprzednio składał już wniosek o upadłość, lecz został on przez sąd oddalony. Powtórne i skuteczne aplikowanie o upadłość ponownie było możliwe dzięki odpowiednio dobranej taktyce procedowania.

Read More