Kancelaria prawna z biurami w Gdańsku, Gdyni i Warszawie

26
Paź

W związku z art. 61 ustawy prawo upadłościowe z chwilą ogłoszenia upadłości przez sąd, majątek upadłego staje się masą upadłości, która służy zaspokojeniu wierzycieli. Oznacza to, że majątek ten nie służy już dłużnikowi, lecz jego wierzycielom. Ponadto, ogłoszenie upadłości rodzi określone skutki względem np. zawartych umów, kwestii związanych ze spadkiem, czy małżeńskich stosunków majątkowych. 

Read More
11
Paź

Dnia 6-10-2016 r. wraz z Gdyńskim Centrum Wspierania Przedsiębiorczości byliśmy organizatorami szkolenia dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą oraz wspólników spółek osobowych i kapitałowych, a także osób będących konsumentami, które dotyczyło prawa upadłościowego i koncentrowało się wokół zagadnień dotyczących upadłości przedsiębiorcy oraz upadłości konsumenckiej. 

Read More
04
Sie

W związku z pytaniami ze strony naszych Klientów dotyczących kosztów sądowych, postanowiliśmy nieco bardziej przybliżyć sposób rozliczenia opłat związanych z postępowaniem upadłościowym

Read More
25
Lip

Wszczęte postępowanie upadłościowe właściwe, które docelowo ma służyć oddłużeniu osoby upadłej, może zostać umorzone. Z uwagi na przepis art. 491(10) ust. 1 prawo upadłościowe, umorzenie postępowania może nastąpić na wniosek samego zainteresowanego. Sąd jest zobligowany do uwzględnienia takiego wniosku i nie musi weryfikować jego zasadności. Wiąże się to również z tym, że wniosek ten do momentu rozpatrzenia może zostać w każdej chwili cofnięty. Opisana reguła ma jedynie zastosowanie do sytuacji, w której wnioskodawcą jest dłużnik - jeżeli wnioskodawcą jest wierzyciel, to złożenie wniosku o umorzenie postępowania przez dłużnika nie jest możliwe. Poniżej zostaną przedstawione inne okoliczności, które mogą skutkować umorzeniem postępowania upadłościowego. 

Read More
08
Lip

Poniżej znajdziecie Państwo artykuł dotyczący upadłości przedsiębiorcy opublikowany przez portal egospodarka.pl. Opracował Filip Kozik

Read More
06
Lip

Jest nam bardzo miło, że możemy wspierać działania Fundacji Instytut Ekonomiczny im. Ludwiga von Misesa z siedzibą we Wrocławiu, która szerzy idee wolnościowe bliskie austriackiej szkole ekonomicznej oraz odwołuje się do założeń liberalizmu klasycznego i libertarianizmu. Ponadto, podejmuje aktywne działania m.in. na rzecz ekonomicznej edukacji młodzieży i wolnej przedsiębiorczości.

Read More