Kancelaria prawna z biurami w Gdańsku, Gdyni i WarszawieKiedy sąd oddali wniosek o upadłość konsumencką ? Cz. I

"Kiedy sąd oddali wniosek o upadłość konsumencką ?" Cz. I - w ramach video-porad omawiamy przesłanki powodujące oddalenie wniosku o upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

Kiedy sąd oddali wniosek ? Upadłość konsumencka

Ustawa, która reguluje postępowanie upadłościowe w stosunku do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, przewiduje kilka sytuacji, w których może nastąpić oddalenie wniosku o upadłość konsumencką. Wyróżniamy tzw. przesłanki negatywne bezwzględne, których wystąpienie na pewno będzie skutkowało oddaleniem wniosku, a także przesłanki negatywne względne, które mogą, lecz nie muszą skutkować oddaleniem wniosku.

Wina i rażące niedbalstwo a upadłość konsumencka

Wystąpienie winy po stronie dłużnika w doprowadzeniu do niewypłacalności lub powiększenie zadłużenia na skutek rażącego niedbalstwa z pewnością doprowadzi do tego, że sąd oddali wniosek o upadłość. W kontekście rażącego niedbalstwa warto również wspomnieć o spirali zadłużenia, która może być traktowana przez sąd jako wyraz niedochowania należytej staranności.

Przesłankami negatywnymi względnymi jest m.in. brak wniosku o upadłość przedsiębiorcy, czy też nierzetelne jego sporządzenie. 

O tym jak powyższe przesłanki wpływają na sytuację dłużnika starającego się ogłosić upadłość konsumencką w poniższym filmiku.

VIDEO-PORADY:

Upadłość konsumencka na YouTube

Zapraszamy Państwa do śledzenia naszego kanału na YT, na którym sukcesywnie będziemy zwiększać ilość publikowanych porad z zakresu upadłości konsumenckiej, czy upadłości firm, ale też i innych dziedzin prawa.

Kancelaria prawna KL Law Polska na YouTube