Kancelaria prawna z biurami w Gdańsku, Gdyni i Warszawie

30
Paź

Doradca restrukturyzacyjny Filip Kozik w TVP3 Gdańsk

W dniu 30 października 2019 r. doradca restrukturyzacyjny Filip Kozik był gościem programu "Moja Praca" emitowanym przez TVP3 Gdańsk. Tematem dyskusji były zagadnienia związane z upadłością przedsiębiorstw.

Read More
12
Mar

In the face of progressive globalization, polish citizens increasingly pair each other with people derived from other, often distant parts of the world. What happens, when in the relationship of man and woman, the transboundary problem appears and one of them has to strive for possibility of legal residence in Poland – the country of their partner? 

Read More
11
Mar

Besides temporary and permanent residence permits, the long-term EU resident permit is one of primary ways to legalize the residency in Poland. Just like permanent permit it is issued with no defined  period of validity, which means that it gives the opportunity to stay and work in Poland (without the necessity to obtain any additional permit) for an unlimited period of time. However, it doesn’t mean that the permit cannot be revoked in some particular situations. 

Read More
04
Mar

Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE jest obok zezwoleń na pobyt czasowy i stały, jednym z głównych sposobów zalegalizowania pobytu w Polsce. Udzielane jest (podobnie jak zezwolenie na pobyt stały) bez określonego terminu ważności, co oznacza, że daje możliwość przebywania i pracy w Polsce (bez konieczności uzyskania dodatkowego zezwolenia) przez czas nieograniczony. Nie znaczy to jednak, że zezwolenie te nie może zostać w szczególnych sytuacjach cofnięte.

Read More
15
Sty

The foreigners who want to take up employment in Poland are required to have a work permit or a temporary residence and work permit or a declaration of entrusting work to a foreigner. Individuals, who are nationals of non-EU countries, staying in Poland on the basis of a permanent residence permit or a long-term EU resident permit, do not require any additional documents granting them the privilege to take up work. 

Read More
08
Sty

Kwestię działalności gospodarczej na terytorium Polski przez cudzoziemców, reguluje w głównej mierze ustawa o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium RP. Jak wynika z jej treści, nie w każdym przypadku, cudzoziemiec (osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego) może prowadzić legalny biznes w Polsce na tych samych zasadach, co obywatele polscy.

Read More