Kancelaria prawna z biurami w Gdańsku, Gdyni i Warszawie

14
Sie

Wielokrotnie mieliśmy już do czynienia z przedsiębiorcami, którzy byli zainteresowani przeprowadzaniem postępowania upadłościowego, aczkolwiek posiadali tylko i wyłącznie jednego wierzyciela. Co więcej, często tym jedynym wierzycielem był Urząd Skarbowy, który doszukał się nieprawidłowości w rozliczeniach podatkowych i zażądał zapłaty podatków liczonych w dziesiątkach lub setkach tysięcy złotych. Jak zatem powinien postąpić przedsiębiorca, który staje się niewypłacalny, a posiada tylko i wyłącznie jednego wierzyciela?

Read More
12
Sie

O niewypłacalności dłużnika jako podstawowej przesłance umożliwiającej ogłoszenie upadłości konsumenckiej pisaliśmy już kilka miesięcy temu. Poniżej prezentujemy jeden z naszych artykułów, który został opublikowany na naszym blogu, który skupia się wokół zagadnień związanych z prawem upadłościowym.

Read More
12
Sie

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem o upadłości konsumenckiej, który został opublikowany na regionalnym portalu - Nadmorski24.pl, autorem jest Filip Kozik

Read More
01
Sie

Od cudzoziemców, którzy chcą podjąć zatrudnienie w Polsce wymaga się zezwolenia na pracę lub zezwolenia na pobyt czasowy i pracę lub oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi. Osoby, które nie są obywatelami Unii Europejskiej, a przebywają w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego nie potrzebują żadnych dodatkowych pozwoleń w celu podjęcia pracy.

Read More
31
Lip

Wydanie zezwolenia na pobyt stały dla cudzoziemca oznacza, że może on w Polsce przebywać przez czas nieoznaczony. Powinien jednak pamiętać o tym, że wydana mu karta pobytu w związku z uzyskaniem zezwolenia na pobyt powinna być wymieniona co 10 lat. Zezwolenie na pobyt stały nie uprawnia cudzoziemca do pracy w innych krajach, natomiast może podróżować po krajach strefy Schengen do 90 dni w okresie 180 dni w charakterze turysty. Aby cudzoziemiec mógł uzyskać zezwolenie na pobyt stały, to powinien spełnić określone warunki przewidziane ustawą.

Read More
31
Lip

Poniżej przedstawiamy adresy i dane kontaktowe do urzędów wojewódzkich, które zajmują się sprawami cudzoziemców w Polsce.

Read More