Kancelaria prawna z biurami w Gdańsku, Gdyni i WarszawiePrzyczyny oddalenia wniosku o upadłość konsumencką - cz. II

Przyczyny oddalenia wniosku o upadłość konsumencką zostały sklasyfikowane w ramach zamkniętego katalogu i część z nich została już omówiona w I części video. Poniżej zostają omówione cztery pozostałe przesłanki skutkujące oddaleniem wniosku o upadłość konsumencką.

Powody oddalenia wniosku o upadłość konsumencką - przesłanki negatywne względne

Przesłanki te zostały unormowane w ramach art. 491(4) ustawy prawo upadłościowe. W związku z powyższym, sąd może oddalić wniosek o upadłość, jeżeli:

  • na przestrzeni ostatnich 10 lat było prowadzone postępowanie upadłościowe wobec dłużnika i zostało ono umorzone z przyczyn innych, aniżeli na wniosek jego samego;
  • w okresie 10 lat przed dniem złożenia wniosku o upadłość było prowadzone postępowanie upadłościowe i został ustalony plan spłaty, aczkolwiek upadły się z niego nie wywiązywał;
  • w perspektywie ostatnich 10 lat dłużnik dokonał czynności prawnej z pokrzywdzeniem wierzycieli, co zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądowym;
  • wobec dłużnika było prowadzone postępowanie upadłościowe, w którym doszło do umorzenia zobowiązań, chyba że ponownie zaistniały stan niewypłacalności powstał pomimo dochowania należytej staranności.

Wystąpienie powyższych okoliczności może negatywnie wpływać na ponowną próbę ogłoszenia upadłości konsumenckiej, o ile nie znajdują zastosowania tzw. klauzule rozsądku.

VIDEO-PORADY:

Upadłość konsumencka na YouTube

Zapraszamy Państwa do śledzenia naszego kanału na YT, na którym sukcesywnie będziemy zwiększać ilość publikowanych porad z zakresu upadłości konsumenckiej, czy upadłości firm, ale też i innych dziedzin prawa.

Kancelaria prawna KL Law Polska na YouTube