Kancelaria prawna z biurami w Gdańsku, Gdyni i WarszawieZezwolenie na pobyt czasowy dla cudzoziemca

O zezwolenie na pobyt czasowy powinien się ubiegać każdy cudzoziemiec, który planuje zostać w Polsce dłużej niż 3 miesiące. Aby starać się o otrzymanie zezwolenia na pobyt czasowy, cudzoziemiec powinien wskazać cel swojego dalszego pobytu. W zależności od podstawy pobytu (celu), zezwolenie może być wydane na okres krótszy niż okres maksymalny, który wynosi 3 lata. Jeżeli zezwolenie na pobyt czasowy zbliża się ku końcowi, to cudzoziemiec powinien starać się o wydanie kolejnego zezwolenia. Jeżeli nie, to powinien opuścić terytorium RP jeszcze zanim upłynie okres jego legalnego pobytu.

Jaka może być podstawa ubiegania się o zezwolenie na pobyt czasowy ?

W związku z podjęciem starań o zalegalizowanie swojego pobytu przez cudzoziemca na okres dłuższy nić 3 miesiące, to zobowiązany jest on do przedstawienia konkretnych powodów. Wśród podstaw ubiegania się o zezwolenie na pobyt czasowy, ustawodawca wymienia następujące:

 • podjęcie lub kontynuacja pracy
 • praca w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji
 • delegowanie do pracy w Polsce przez pracodawcę zagranicznego
 • działalność gospodarcza
 • studia
 • odbycie kursu przygotowawczego do podjęcia nauki na studiach
 • prowadzenie badań naukowych
 • łączenie rodzin (jako członek rodziny obywatela polskiego lub członek rodziny cudzoziemca, dołączenie do obywatela UE, obywatela państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu lub Konfederacji Szwajcarskiej, który mieszka w Polsce)
 • ofiara handlu ludźmi przebywająca w Polsce, podejmująca współpracę z organami prowadzącymi postępowanie w sprawie zwalczania handlu ludźmi oraz zrywająca kontakty z osobami podejrzanymi o handel ludźmi
 • niepełnoletnie dziecko cudzoziemca przebywającego w Polsce na podstawie wizy krajowej lub zezwolenia na pobyt czasowy
 • małoletnie dziecko cudzoziemca, który jest małżonkiem polskiego obywatela i posiadający zezwolenie na pobyt czasowy dla niego, jako dla członka rodziny obywatela Polski
 • ważne okoliczności, które uzasadniają pobyt cudzoziemca (np. małżonek polskiego obywatela, który przebywa w Polsce nielegalnie).

Okoliczności, na które cudzoziemiec się powołuje powinny być udokumentowane, a wniosek jest kierowany do urzędu wojewódzkiego, wydział ds. cudzoziemców, który jest właściwy ze względu na zamieszkanie aplikanta.

Jak długo trwa postępowanie o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy ? 

Co do zasady, decyzja dotycząca zezwolenia na pobyt czasowy powinna być wydana w ciągu miesiąca, chyba że sprawa jest skomplikowana, wtedy procedura może ulec wydłużeniu do dwóch miesięcy.

Jednak jak pokazuje praktyka w wielu urzędach wojewódzkich w Polsce, czas oczekiwania na decyzję jest zdecydowanie dłuższy. Obowiązkiem wojewody jest weryfikacja tego, czy pobyt cudzoziemca nie wpłynie negatywnie na obronność, bezpieczeństwo i porządek publiczny Polski. Z doświadczenia wiemy, że są urzędy, w których oczekuje się na decyzję do kilku miesięcy.

Jakie są opłaty w związku ze złożeniem wniosku o zezwolenie na pobyt czasowy ?

Opłata za złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy wynosi 340 zł. Jeżeli cudzoziemiec stara się o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę, to opłata wzrasta o kolejne 100 zł.

Zezwolenie na pobyt czasowy | Pomoc Prawnika | Kancelaria Prawna Gdańsk - Warszawa

Prawnicy kancelarii prawnej KL Law Polska prowadzą postępowania przed urzędami wojewódzkimi w związku z legalizacją pobytu cudzoziemców i uzyskaniem karty pobytu. Zajmowaliśmy się już sprawami cudzoziemców w Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku, Warszawie, Olsztynie, Krakowie, Kielcach, Poznaniu i wielu innych miastach. Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnika, to skontaktuj się z nami:

58 380 26 56 lub email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.