Kancelaria prawna z biurami w Gdańsku, Gdyni i Warszawie

13
Maj

Nasi klienci często nas pytają jak wygląda rozpoznanie wniosku o ogłoszenia upadłości konsumenckiej przez sąd - jakie są terminy na rozpatrzenie wniosku? Czy oni i wierzyciele będą przesłuchiwani? Czy małżonkowie mogą złożyć jeden wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej? Czy sąd może rozpatrzyć wniosek małżonków na wspólnym posiedzeniu? Jak wygląda kwestia zażalenia na postanowienie o oddalenie wniosku? Odpowiedzi na te, i inne pytania znajdziecie Państwo w poniższym artykule.

Read More
10
Maj

Przesłanki negatywne to te, których spełnienie skutkuje oddaleniem wniosku o upadłość konsumencką przez sąd. Obok wcześniej już przedstawionych przesłanek negatywnych bezwzględnych (rażące niedbalstwo lub wina umyślna), których spełnienie zamyka drogę do ostatecznego umorzenia długów, występują inne przesłanki negatywne (względne), których zaistnienie może, lecz nie musi, skutkować oddaleniem wniosku. 

Read More
06
Maj

Niewątpliwie, wybór formy prawnej jest istotnym elementem strategii podatkowej przedsiębiorstwa wiążącym się z wysokością osiąganych dochodów w przyszłości. Przedsiębiorcy często nawet nie wiedzą, ale już w momencie wyboru którejś z form prowadzenia przedsiębiorstwa dokonują tzw. optymalizacji podatkowej mającej na celu maksymalizację dochodu poprzez redukcję kosztów podatkowych. Drugim istotnym czynnikiem, który wiąże się z wyborem formy prawnej jest ograniczenie ryzyka prowadzenia działalności gospodarczej. Odpowiedzialność przedsiębiorcy inaczej kształtuje się w kontekście jednoosobowej działalności gospodarczej i spółek osobowych, a inaczej w kontekście spółek kapitałowych.

Read More
26
Kwi

Dłużnik, który stara się ogłosić upadłość konsumencką powinien liczyć się z możliwością powołania przez sąd tzw. planu spłaty wierzycieli. Na mocy art. 491(15) ust 1 i 2 prawo upadłościowe i naprawcze, sąd ustala w jakiej wysokości i jakim czasie, jednak nie dłuższym niż 36 miesięcy, upadły powinien spłacać zobowiązania, które wynikają z listy wierzytelności, a nie zostały wykonane w rezultacie spieniężenia majątku. Ustala również jaka część zobowiązań będzie umorzona po wykonaniu planu spłaty.

Read More
25
Kwi

Upadłość konsumencka jest regulowana przepisami ustawy Prawo upadłościowe. Właściwe przepisy znajdują się w części trzeciej ustawy. Tekst poniżej.

Read More
10
Kwi

Poniżej przedstawiamy Państwu listę sądów w Polsce, które prowadzą sprawy z zakresu upadłości konsumenckiej. 

Read More