Kancelaria prawna z biurami w Gdańsku, Gdyni i Warszawie

06
Maj

Niewątpliwie, wybór formy prawnej jest istotnym elementem strategii podatkowej przedsiębiorstwa wiążącym się z wysokością osiąganych dochodów w przyszłości. Przedsiębiorcy często nawet nie wiedzą, ale już w momencie wyboru którejś z form prowadzenia przedsiębiorstwa dokonują tzw. optymalizacji podatkowej mającej na celu maksymalizację dochodu poprzez redukcję kosztów podatkowych. Drugim istotnym czynnikiem, który wiąże się z wyborem formy prawnej jest ograniczenie ryzyka prowadzenia działalności gospodarczej. Odpowiedzialność przedsiębiorcy inaczej kształtuje się w kontekście jednoosobowej działalności gospodarczej i spółek osobowych, a inaczej w kontekście spółek kapitałowych.

Read More
26
Kwi

Dłużnik, który stara się ogłosić upadłość konsumencką powinien liczyć się z możliwością powołania przez sąd tzw. planu spłaty wierzycieli. Na mocy art. 491(15) ust 1 i 2 prawo upadłościowe i naprawcze, sąd ustala w jakiej wysokości i jakim czasie, jednak nie dłuższym niż 36 miesięcy, upadły powinien spłacać zobowiązania, które wynikają z listy wierzytelności, a nie zostały wykonane w rezultacie spieniężenia majątku. Ustala również jaka część zobowiązań będzie umorzona po wykonaniu planu spłaty.

Read More
25
Kwi

Upadłość konsumencka jest regulowana przepisami ustawy Prawo upadłościowe. Właściwe przepisy znajdują się w części trzeciej ustawy. Tekst poniżej.

Read More
10
Kwi

Poniżej przedstawiamy Państwu listę sądów w Polsce, które prowadzą sprawy z zakresu upadłości konsumenckiej. 

Read More
03
Kwi

Podstawowe informacje na temat upadłości konsumenckiej.

Read More
15
Mar

W poprzednim wpisie dotyczącym upadłości konsumenckiej została umówiona przesłanka niewypłacalności dłużnika. W poniższym zostanie omówiona druga przesłanka przedmiotowa ogłoszenia upadłości konsumenckiej - moralność płatnicza dłużnika.

Read More