Kancelaria prawna z biurami w Gdańsku, Gdyni i Warszawie


06
Wrz

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne | Gdańsk i Gdynia

Prowadzimy uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne głównie na terenie Gdańska, Gdyni, a także Warszawy. Wśród naszych klientów występują również firmy mające siedziby w pozostałych częściach Polski. Pod nadzorem doradcy restrukturyzacyjnego Filipa Kozika prowadzone były, i wciąż są, postępowania wobec dłużników działających w branży budowlanej, przemysłowej, marketingowej, transportowej oraz medycznej. 

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne a podstawa prawna

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne stanowi zmodyfikowaną wersję postępowania o zatwierdzenie układu, które zostało uregulowane w ustawie Prawo restrukturyzacyjne. Należy jednak pamiętać, że wszelkie modyfikacje wynikają z ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19. 

Uproszczona restrukturyzacja cechuje się tym, że zdecydowana większość postępowania ma miejsce poza sądem. Dłużnik funkcjonujący pod nadzorem doradcy restrukturyzacyjnego składa propozycje układowe, a następnie zbiera od nich głosy. W przypadku przegłosowania układu przez wierzycieli dochodzi do złożenia wniosku o zatwierdzenie układu do sądu restrukturyzacyjnego. 

Z dobrodziejstw uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego mogą skorzystać przedsiębiorstwa znajdujące się już w stanie niewypłacalności, a także takie które dopiero przewidują stan zagrożenia niewypłacalnością. 

Jak dochodzi do otwarcia uproszczonej restrukturyzacji?

Do uruchomienia uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego dochodzi poprzez dokonanie obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Obwieszczenie winno być jednak poprzedzone podpisaniem umowy z doradcą restrukturyzacyjnym i przekazaniem mu propozycji układowych oraz dwóch spisów: wierzytelności i wierzytelności spornych. Przed dokonaniem obwieszczenia należy również ustalić tzw. dzień układowy.

Skutki wynikające z uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego

Niewątpliwą zaletą tego typu procedury jest daleko idąca ochrona dłużnika przed wierzycielami. Zakres tejże ochrony dotyczy zarówno wierzycieli niezabezpieczonych, jak i tych, którzy dokonali zabezpieczeń na majątku dłużnika. Od momentu wszczęcia uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego dochodzi do zawieszenia postępowań egzekucyjnych. Co istotne, kolejne nie mogą być wszczynane do momentu zakończenia restrukturyzacji. Kolejną istotną kwestią jest zakaz wypowiadania kluczowych, z punktu widzenia dłużnika, umów. Zakaz ten dotyczy m.in. umowy najmu, dzierżawy, czy leasingu. Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne umożliwia objęcie układem wierzyciela zabezpieczonego na majątku dłużnika bez jego dodatkowej zgody. 

Z punktu widzenia wierzycieli, zabezpieczeniem ich interesów będzie ograniczenie dłużnika jedynie do czynności, które nie przekraczają tzw. zwykłego zarządu. Te czynności, które będą wykraczały poza zwykły zarząd będą wymagały aprobaty nadzorcy układu (doradcy restrukturyzacyjnego). Wierzycielom przysługuje również roszczenie, gdy dłużnik dokonał obwieszczenia w MSiG w złej wierze. 

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne w Gdańsku, Gdyni i Warszawie

KL Law Polska Sp. z o.o. pod kierunkiem doradcy restrukturyzacyjnego Filipa Kozika pełni funkcję nadzorcy układu w postępowaniach przedsiębiorców mających swoje siedziby na terenie Trójmiasta (Gdańsk, Gdynia i Sopot), a także Warszawy. W przypadku województwa pomorskiego jedynym właściwym sądem dla tego spraw jest Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, z kolei w Warszawie - Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie. Powyższe nie oznacza jednak, że nie prowadzimy spraw przed innymi sądami na terenie kraju.

Warto nadmienić, iż uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne jest obecnie najpopularniejszym rodzajem restrukturyzacji firmy. Korzystają z niej zarówno małe przedsiębiorstwa, jak i większe spółki.  

Chcesz porozmawiać z prawnikiem?

Napisz na nasz adres email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub zadzwoń pod numer 58 380 26 56