Kancelaria prawna z biurami w Gdańsku, Gdyni i WarszawieZezwolenie na pracę i zatrudnianie cudzoziemców

Od cudzoziemców, którzy chcą podjąć zatrudnienie w Polsce wymaga się zezwolenia na pracę lub zezwolenia na pobyt czasowy i pracę lub oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi. Osoby, które nie są obywatelami Unii Europejskiej, a przebywają w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego nie potrzebują żadnych dodatkowych pozwoleń w celu podjęcia pracy.

Zezwolenie na pracę - czym jest i jak je uzyskać ?

Zezwolenie na pracę umożliwia podjęcie zatrudnienia przez cudzoziemca w trakcie jego legalnego pobytu. Warunkiem jest posiadanie wizy lub zezwolenia na pobyt czasowy, które dopuszczają podjęcie zatrudnienia w Polsce. Cudzoziemiec, który przebywa w Polsce np. na podstawie wizy turystycznej nie może w Polsce legalnie pracować nawet wtedy, gdy posiada zezwolenie na pracę.

Zezwolenie na pracę zawiera dane pracodawcy, u którego cudzoziemiec ma wykonywać pracę. Jeżeli chce on zmienić pracodawcę, to musi ubiegać się o nowe zezwolenie. 

Zezwolenie na pracę zostaje wydane przez wojewodę, który jest właściwy ze względu na siedzibę pracodawcy. Należy również dodać, że to właśnie pracodawca jest wnioskodawcą, którzy wszczyna procedurę o wydanie zezwolenia na wniosek.

Docelowo zezwolenie na pracę zostaje wydane jako decyzja administracyjna w trzech egzemplarzach: dla pracodawcy, dla cudzoziemca i jeden zostaje w urzędzie.

Procedura uzyskiwania zezwolenia na pracę powinna trwać do jednego miesiąca, chyba że sprawa jest szczególnie skomplikowana, to może ulec wydłużeniu do dwóch miesięcy.

Pracodawca ponosi następujące koszty w związku z ubieganiem się o zezwolenie na pracę:

  • 50 zł, jeżeli zezwolenie na pracę ma obowiązywać przez okres krótszy niż 3 miesiące
  • 100 zł, jeżeli zezwolenie na pracę ma obowiązywać przez okres dłuższy niż 3 miesiące
  • 200 zł, jeżeli cudzoziemiec zostaje delegowany do Polski w związku z realizacją usługi eksportowej.

 

Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę

O zezwoleniu na pobyt czasowy pisaliśmy w poprzednim artykule. Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę to jeden z rodzajów zezwoleń, o które mogą ubiegać się cudzoziemcy chcący przebywać w Polsce do trzech lat.

Procedura o uzyskanie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę wiąże się z przedłożeniem dodatkowych dokumentów, które nie są wymagane w przypadku np. zezwolenia na pobyt czasowy dla członków rodziny obywatela RP. Wniosek powinien zostać zatem uzupełniony m.in. o test rynku pracy.

Wnioskodawcą jest cudzoziemiec, który składa wniosek do właściwego urzędu wojewódzkiego ze względu na miejsce pobytu.

Oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi - czym jest i jak wygląda procedura ?

Oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi może zostać wydane obywatelowi Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy, którzy chcą podjąć w Polsce pracę w okresie do 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy. Wtedy też nie muszą ubiegać się o wydawanie zezwolenia na pracę. Koniecznością jednak jest zawarcie pisemnej umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło.

Aby rozpocząć procedurę pracodawca powinien zarejestrować oświadczenie w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na miejsce stałego pobytu lub siedzibę. 

Po uzyskaniu oryginalnego oświadczenia, powinno ono zostać przesłane za granicę, aby cudzoziemiec mógł wystąpić o wizę.

Pracodawca nie ponosi żadnych kosztów w związku ze złożeniem oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi w PUP.

Zatrudnianie cudzoziemców | Zezwolenie na pracę | Pomoc Prawnika | Kancelaria Prawna Gdańsk - Warszawa

Prawnicy kancelarii prawnej KL Law Polska zajmują się procedurą uzyskiwania odpowiednich zezwoleń umożliwiających podjęcie legalnej pracy obywatelom spoza Unii Europejskiej. Zajmowaliśmy się już sprawami cudzoziemców w Gdańsku, Warszawie, Olsztynie, Krakowie, Kielcach, Poznaniu i wielu innych miastach. Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnika, to skontaktuj się z nami:

58 380 26 56 lub email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.