Kancelaria prawna z biurami w Gdańsku, Gdyni i Warszawie

11
Mar

Besides temporary and permanent residence permits, the long-term EU resident permit is one of primary ways to legalize the residency in Poland. Just like permanent permit it is issued with no defined  period of validity, which means that it gives the opportunity to stay and work in Poland (without the necessity to obtain any additional permit) for an unlimited period of time. However, it doesn’t mean that the permit cannot be revoked in some particular situations. 

Read More
04
Mar

Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE jest obok zezwoleń na pobyt czasowy i stały, jednym z głównych sposobów zalegalizowania pobytu w Polsce. Udzielane jest (podobnie jak zezwolenie na pobyt stały) bez określonego terminu ważności, co oznacza, że daje możliwość przebywania i pracy w Polsce (bez konieczności uzyskania dodatkowego zezwolenia) przez czas nieograniczony. Nie znaczy to jednak, że zezwolenie te nie może zostać w szczególnych sytuacjach cofnięte.

Read More
15
Sty

The foreigners who want to take up employment in Poland are required to have a work permit or a temporary residence and work permit or a declaration of entrusting work to a foreigner. Individuals, who are nationals of non-EU countries, staying in Poland on the basis of a permanent residence permit or a long-term EU resident permit, do not require any additional documents granting them the privilege to take up work. 

Read More
08
Sty

Kwestię działalności gospodarczej na terytorium Polski przez cudzoziemców, reguluje w głównej mierze ustawa o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium RP. Jak wynika z jej treści, nie w każdym przypadku, cudzoziemiec (osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego) może prowadzić legalny biznes w Polsce na tych samych zasadach, co obywatele polscy.

Read More
26
Gru

Granting the permanent residence permit to a foreigner means that they can stay in Poland for an indefinite time. However, they should remember, that the card which has been issued to them should be exchanged every 10 years. A permanent residence permit issued in Poland does not entitle the foreigner to take up work in another country, meanwhile, he can travel to other Schengen Area countries for up to 90 days in a 180-day period as a tourist. A foreigner to be able to obtain such a permit has to meet certain requirements imposed by a statute. 

Read More
20
Gru

One way of obtaining Polish citizenship by a foreigner is to submit the application for granting Polish citizenship to the President of the Republic of Poland. The foreigner does not have to fulfill any specific conditions to efficiently apply for granting Polish citizenship and the President of RP is not bounded by any regulations of The code of Administrative Proceedings. Lawyers of the KL Law Polska office have repeatedly provided services involving preparation of proper applications towards foreigners from the United States of America, New Zealand, Great Britain, Ukraine or other countries. 

Read More