Kancelaria prawna z biurami w Gdańsku, Gdyni i Warszawie


25
Lip

Upadłość konsumencka - kiedy postępowanie upadłościowe może zostać umorzone?

Wszczęte postępowanie upadłościowe właściwe, które docelowo ma służyć oddłużeniu osoby upadłej, może zostać umorzone. Z uwagi na przepis art. 491(10) ust. 1 prawo upadłościowe, umorzenie postępowania może nastąpić na wniosek samego zainteresowanego. Sąd jest zobligowany do uwzględnienia takiego wniosku i nie musi weryfikować jego zasadności. Wiąże się to również z tym, że wniosek ten do momentu rozpatrzenia może zostać w każdej chwili cofnięty. Opisana reguła ma jedynie zastosowanie do sytuacji, w której wnioskodawcą jest dłużnik - jeżeli wnioskodawcą jest wierzyciel, to złożenie wniosku o umorzenie postępowania przez dłużnika nie jest możliwe. Poniżej zostaną przedstawione inne okoliczności, które mogą skutkować umorzeniem postępowania upadłościowego. 

Upadłość konsumencka - umorzenie postępowania z uwagi na niewykonywanie obowiązków przez osobę upadłą

Stosownie do art. 491(10) ust. 2 ustawy prawo upadłościowe sąd może umorzyć toczące się postępowanie, jeżeli:

  • osoba upadła nie wskaże majątku;
  • osoba upadła nie wyda majątku, istotnych dokumentów;
  • osoba upadła nie wykona innych obowiązków.

Powyższa reguła nie odnosi się do sytuacji, w której wnioskodawcą jest wierzyciel.

Czynności zmierzające do umorzenia postępowania podejmowane są z urzędu, a także na wniosek wierzyciela lub syndyka. Przed wydaniem postanowienia o umorzeniu sąd powinien umożliwić upadłemu i syndykowi, a w szczególnych przypadkach i wierzycielowi, przedstawienie swojego stanowiska na dodatkowym posiedzeniu. Wysłuchanie może wiązać się z koniecznością przeprowadzenia postępowania dowodowego. 

Upadłość konsumencka - umorzenie postępowania z uwagi na okoliczność stanowiącą podstawę oddalenia wniosku

Postępowanie upadłościowe właściwe może zostać umorzone przez sąd, jeżeli w jego toku wystąpi okoliczność stanowiąca podstawę do oddalenia wniosku o upadłość:

  • pojawi się jedna z przesłanek negatywnych (umyślność, rażące niedbalstwo) lub przestaną występować przesłanki pozytywne (posiadanie wierzyciela, niewypłacalność).

Także i w tym przypadku sąd działa z urzędu, na wniosek wierzyciela lub syndyka. Przed wydaniem postanowienia powinno odbyć się posiedzenie służące wysłuchaniu upadłego, syndyka, jeżeli to konieczne i wierzyciela.

Upadłość konsumencka - umorzenie postępowania a klauzule rozsądku

Pomimo wystąpienia powyższych reguł postępowanie upadłościowe może być nadal prowadzone, jeżeli:

  • niewykonanie obowiązku przez upadłego nie jest istotne;
  • kontynuowanie postępowania jest uzasadnione względami słuszności lub humanitarnymi.
Upadłość konsumencka - jakie skutki może wywołuje umorzenie postępowania upadłościowego?

W momencie uprawomocnienia się postanowienia o umorzeniu postępowania upadłościowego:

  • upadły odzyskuje prawo zarządu swoim majątkiem;
  • powstaje przesłanka do wykreślenia wpisów o postępowaniu upadłościowym z księgi wieczystej i rejestru;
  • swoją ważność zachowują wszystkie zmiany w majątku upadłego, jakie zaszły w toku postępowania;
  • wystąpi okoliczność, która będzie uzasadniała oddalenie wniosku o upadłość konsumencką przez sąd w okresie kolejnych 10 lat - chyba, że postępowanie zostanie umorzone na wniosek upadłego lub za uwzględnieniem kolejnego wniosku będą przemawiały zasady słuszności lub względy humanitarne.

 

Chcesz porozmawiać z prawnikiem? 

Napisz na nasz adres email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub zadzwoń pod numer 58 380 26 56