Kancelaria prawna z biurami w Gdańsku, Gdyni i Warszawie


14
Cze

Upadłość konsumencka - sprzedaż nieruchomości przez syndyka, co dalej?

Z uwagi na art. 75 ust. 1 ustawy prawo upadłościowe w momencie ogłoszenia upadłości konsumenckiej przez sąd osoba upadła traci prawo do zarządzania i korzystania z mienia, które wchodzi do masy upadłości. Wyjątkiem od powyższej reguły jest nieruchomość, która zaspokaja potrzeby mieszkaniowe upadłego, a także jego rodziny

Upadłość konsumencka a sprzedaż nieruchomości przez syndyka - Kancelaria prawna Gdańsk, Warszawa, Sopot

Sąd wydaje postanowienie, w którym określa czas oraz zakres korzystania z nieruchomości objętej procedurą upadłościową przez upadłego i członków rodziny. Sąd nie jest zobowiązany żadnymi wytycznymi, którymi powinien się przy tym kierować, jednakże czas i zakres nie powinny utrudniać sprzedaży nieruchomości przez syndyka. Należy również dodać, że z uwagi na art. 491(10) ust. 2 ustawy prawo upadłościowe wszelkie czynności upadłego lub członka jego rodziny powodujące, że spieniężenie mienia wchodzącego w skład masy upadłościowej staje się niemożliwe, a nawet utrudnione, mogą stanowić przyczynę umorzenia postępowania.

Upadłość konsumencka a środki na najem lokalu mieszkalnego - Kancelaria prawna Gdańsk, Warszawa, Sopot

Jakie możliwości ma osoba upadła i osoby pozostające na jej utrzymaniu, jeżeli syndyk sprzeda mieszkanie lub dom, w którym zamieszkiwał upadły wraz z rodziną? W odpowiedzi należy przywołać treść przepisów art. 491(13) ust. 1 ustawy prawo upadłościowe:

"Jeżeli w skład masy upadłości wchodzi lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny,  w którym zamieszkuje upadły, a konieczne jest zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych upadłego i osób pozostających na jego utrzymaniu, z sumy uzyskanej z jego sprzedaży wydziela się upadłemu kwotę odpowiadającą przeciętnemu czynszowi najmu lokalu mieszkalnego w tej samej lub sąsiedniej miejscowości za okres od dwunastu do dwudziestu czterech miesięcy".

Istotne jest również to, że przepis ten ma zastosowanie do sytuacji, w której w skład masy upadłości wchodzą tylko udziały w nieruchomości. Kwota na poczet wynajmu innego lokalu mieszkalnego może pochodzić jedynie ze środków uzyskanych z sprzedaży nieruchomości faktycznie zamieszkiwanej, a nie każdej innej należącej do masy upadłości. Faktyczne zamieszkiwanie oznacza realne i stałe miejsce przebywania w lokalu. Kwestia meldunku nie ma tutaj zastosowania. 

Środki na wynajem lokalu zostają upadłemu wypłacone przed zaspokojeniem wierzycieli, a wysokość uzyskanej kwoty ze sprzedaży nie ma żadnego znaczenia. Środki te należą się upadłemu nawet wtedy, gdy całość uzyskanej kwoty ze sprzedaży miałaby być przeznaczona na najem nowego lokalu. Kwotę tę wydziela sędzia-komisarz na wniosek upadłego. Przyjmuje się, że najlepszym momentem na złożenie odpowiedniego wniosku będzie czas tuż po sprzedaży nieruchomości, czyli przed rozdysponowaniem środków między wierzycieli. 

Na co sąd zwraca uwagę, gdy ustala kwotę na najem innego lokalu?

1. potrzeby mieszkaniowe (np: liczbę osób pozostających na utrzymaniu upadłego);

2. przeciętną wysokość czynszu najmu lokalu w tej samej lub sąsiadującej miejscowości;

3. możliwości zarobkowe upadłego;

4. kwotę uzyskaną ze sprzedaży nieruchomości przez syndyka;

5. opinię syndyka.

WAŻNE!

Jeżeli postępowanie upadłościowe zostanie wszczęte przez wierzyciela, to dłużnik nie otrzyma żadnych środków ze sprzedaży mieszkania lub domu jednorodzinnego, jeśli doprowadził do niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa - art. 491(13) ust. 4 prawo upadłościowe.

Chcesz porozmawiać z prawnikiem? 

Napisz na nasz adres email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub zadzwoń pod numer 58 380 26 56