Kancelaria prawna z biurami w Gdańsku, Gdyni i WarszawieJakie są minusy upadłości konsumenckiej, a także jej plusy?

on 26 marzec 2023

Jakie są minusy, a także plusy upadłości konsumenckiej? Nie będzie pomyłką, jeśli założymy że nic co dobre nie dzieje się bez kosztów ubocznych. Podobnie jest z zaletami i wadami upadłości konsumenckiej. Są zarówno jedne, jak i drugie. Należy jednak rozważyć w jakich plusy upadłości konsumenckiej przeważają nad jej minusami. Zanim o tych przyjemnych sprawach przyjrzyjmy się tym, które mieszczą się w kategorii wad. 

 

Minusy upadłości konsumenckiej

Utrata majątku, czyli pierwszy z minusów upadłości

Upadłość konsumencka jest niewątpliwie najmniej bolesna wtedy, gdy dłużnik nie posiada żadnego majątku. Z oczywistych przyczyn nie ma zatem poczucia, że coś traci. Jeżeli jednak dłużnik przystępuje do ogłoszenia upadłości i posiada jakieś cenne aktywa (nieruchomości, ruchomości lub prawa majątkowe), to powinien się liczyć z ich utratą. Z chwilą ogłoszenia upadłości dochodzi bowiem do powstania masy upadłości, do której syndyk ujmuje majątek dłużnika, celem jej spieniężenia i zaspokojenia wierzycieli. 

Warto jednak pamiętać, że w obliczu takiej sytuacji są również rozwiązania prawne przewidziane dla upadłego, które mogą mu nieco ułatwić dalsze funkcjonowanie. O tym będzie jednak w części poświęconej plusom upadłości konsumenckiej.

Weryfikacja czynności prawnych upadłego przez syndyka, czyli nie uciekniesz z majątkiem

Niejednokrotnie spotykamy się z pomysłami klientów, które polegają na tym, aby przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej dokonać darowizny nieruchomości lub chociażby ją sprzedać. Oczywiście w sposób fikcyjny, czyli bez płatności zaniżonej od rynkowej ceny. Takie działania mają jednak bardzo krótkie nogi. Po ogłoszeniu upadłości przez sąd dochodzi do wyznaczenia osoby syndyka. Jedną z pierwszych jego czynności jest złożenie wniosku do urzędu skarbowego, a także komornika sądowego celem ustalenia jakich czynności prawnych dokonywał dłużnik w krótkim okresie czasu przed dniem złożenia wniosku upadłościowego. 

W przypadku powzięcia informacji o "podejrzanych" czynnościach może dojść do:

a) uznania czynności prawnej za bezskuteczną, jeśli została dokonana nieodpłatnie lub odpłatnie, ale po zaniżonej wartości, w ciągu roku przed dniem złożenia wniosku;

b) zakwalifikowania czynności prawnej jako potencjalnie bezskutecznej względem masy upadłości, jeżeli została dokonana w terminie sześciu miesięcy przed dniem złożenia wniosku, a stroną czynności była osoba bliska. Uznanie jej za bezskuteczną przez sędziego-komisarza może nastąpić z urzędu lub na wniosek;

c) wszczęcia przez syndyka masy upadłości postępowania z tzw. "skargi paulińskiej";

d) odmowy oddłużenia w toku postępowania upadłościowego, jeżeli doszło do powstania lub pogłębienia stanu niewypłacalności w sposób celowy.

Wada upadłości konsumenckiej, czyli długość trwania procedury

Nie jest tajemnicą, że upadłość osoby fizycznej może trochę potrwać. Trochę nie znaczy jednak, że jest to kwestia kilku tygodni. Warto bowiem pamiętać, że upadłość konsumencka to kilku etapowy proces. Inicjowana jest poprzez złożenie wniosku do właściwego sądu rejonowego. Powoduje to wszczęcie postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości. Zasadniczo ten etap kończy się wydaniem postanowienia o ogłoszeniu upadłości i powinien trwać do dwóch miesięcy. Tyle jednak w teorii, bo w praktyce należałoby się przygotować na trzy lub cztery miesiące oczekiwania. Miłym akcentem są te postanowienia wydawane w terminie parunastu dni, bo takie sytuacje w niektórych sądach również się przytrafiają.

Gdy świeżo upieczony upadły uzyskuje postanowienie, to zaczyna się drugi etap, czyli postępowanie upadłościowe właściwe. W treści postanowienia są zasadniczo dwie ważne informacje dla upadłego. Po pierwsze, osoba syndyka, a po drugie to tryb w jakim będzie prowadzony drugi etap. W sprawach mało skomplikowanych istnieje możliwość przeprocesowania sprawy w uproszczonym trybie, który może potrwać ok. 6-8 miesięcy. W sprawach trudniejszych stosowane są tzw. zasady ogólne, które przekładają się na kilkunastomiesięczne postępowanie.

Wraz z zakończeniem drugiego etapu najczęściej dochodzi do ustanowienia planu spłaty wierzycieli przed ostatecznym oddłużeniem upadłego. Wraz z ustaleniem planu przez sąd dochodzi do zaprzestania uczestnictwa w postępowaniu osoby syndyka. Upadły zatem zaczyna funkcjonować bez choćby potrąceń z wynagrodzenia. Jego zadaniem jest jednak regulowanie płatności wynikających z planu spłaty, który może trwać do 36 miesięcy. Jeśli niewypłacalność jest skutkiem rażącego niedbalstwa lub umyślnego działania, to plan może zająć nawet 84 miesiące.  

Plusy upadłości konsumenckiej

Ochrona przed bezdomnością

Trudnym, lecz nieuchronnym, bo przecież osoba posiadająca długi i mieszkanie utraci nieruchomość na skutek egzekucji komorniczej, jest moment jego spieniężenia przez syndyka. Nieruchomości najczęściej są najbardziej pożądanym składnikiem masy upadłości, bo generują zdecydowanie największe wpływy. Ustawodawca wprowadził jednak regulację, która umożliwia osobie tracącej dach nad głową w toku upadłości złożenie wniosku do sędziego-komisarza celem przyznania środków na najem lokalu mieszkalnego na okres od roku do dwóch lat. Oznacza to bowiem, że z puli uzyskanej przez syndyka w wyniku sprzedaży nieruchomości faktycznie zamieszkiwanej przez upadłego i jego najbliższą rodzinę dochodzi do wydzielenia pokrycia kosztów wynajmu innego lokum we wskazanym powyżej okresie. 

Pewność oddłużenia, jako naczelny plus upadłości konsumenckiej

Wśród plusów upadłości konsumenckiej niewątpliwie należy wymienić możliwość uzyskania oddłużenia względem zdecydowanej większości zadłużenia. Warto również wskazać, że do oddłużenia może dojść na skutek trzech wariantów:

a) automatycznego oddłużenia;

b) warunkowego oddłużenia;

c) oddłużenia po wcześniejszym wykonaniu planu spłaty wierzycieli. 

Umorzeniu podlegają wszelkie zobowiązania pieniężne. (m.in. kredyty bankowe i pozabankowe, rachunki, faktury z uprzednio prowadzonej działalności gospodarczej, czy podatki), które powstały przed dniem ogłoszenia upadłości. Wyjątkiem są jedynie alimenty, odszkodowanie na osobie, kara grzywny lub taka, która została zasądzona przez sąd karny, a także zobowiązania celowo pominięt przez dłużnika na etapie składania wniosku. 

Odzyskanie komfortu psychicznego

Komfort psychiczny, interpretowany w kategorii zalet upadłości konsumenckiej, następuje już z chwilą ogłoszenia upadłości, czyli w stosunkowo krótkim okresie czasu po złożeniu wniosku. Po pierwsze, upadły ma poczucie, że uczynił już pierwszy krok celem uzyskania ostatecznego oddłużenia. Po drugie, upadłego przestaje "męczyć" wszelaka windykacja, ponieważ staje się ona bezcelowa. Po trzecie, dochodzi do zawieszenia, a następnie - do umorzenia postępowań egzekucyjnych. Upadły uwalnia się zatem od komornika. 

Upadłość konsumencka bez majątku, czyli oddłużenie niskim kosztem

Uzyskanie oddłużenia w ramach upadłości konsumenckiej jest możliwe również w przypadku tych osób, które nie posiadają żadnego majątku. Oznacza to zatem, że na skutek upadłości konsumenckiej mogą jedynie zyskać, a nic nie stracą. W przeciwieństwie do upadłości firmy, w toku postępowań upadłościowych konsumenckich majątek nie jest żadnym kryterium wpływającym na możliwość ogłoszenia upadłości, czy uzyskania oddłużenia. 

Potrzebujesz pomocy w uzyskaniu oddłużenia w ramach upadłości?

Trzon naszego zespołu stanowią specjaliści z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, a konkretnie doradca restrukturyzacyjny (syndyk) oraz adwokat. Sprawy o upadłość osoby fizycznej prowadzimy wobec klientów nie tylko z Gdyni, Gdańska, czy Warszawy, ale z terytorium całej Polski. Zainteresowanych uzyskaniem oddłużenia zachęcamy do kontaktu z kancelarią.

Pragniemy również zwrócić uwagę, iż wprowadziliśmy usługę, która umożliwia niskim kosztem przeprowadzenie upadłości konsumenckiej na własną rękę. Akademia Upadłości jest platformą zawierającą cykl wideo-porad wraz z gotowymi wzorami pism procesowych. W tym m.in. wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Szczegóły na stronie: https://akademia.upadlosc-kancelaria.pl

---

Kontakt z kancelarią:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

58 380 26 56