Kancelaria prawna z biurami w Gdańsku, Gdyni i Warszawie

23
May

Poniżej znajdziecie Państwo artykuł dotyczący upadłości konsumenckiej opublikowany przez portal egospodarka.pl. Opracował Filip Kozik

Read More
13
May

Nasi klienci często nas pytają jak wygląda rozpoznanie wniosku o ogłoszenia upadłości konsumenckiej przez sąd - jakie są terminy na rozpatrzenie wniosku? Czy oni i wierzyciele będą przesłuchiwani? Czy małżonkowie mogą złożyć jeden wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej? Czy sąd może rozpatrzyć wniosek małżonków na wspólnym posiedzeniu? Jak wygląda kwestia zażalenia na postanowienie o oddalenie wniosku? Odpowiedzi na te, i inne pytania znajdziecie Państwo w poniższym artykule.

Read More
10
May

Przesłanki negatywne to te, których spełnienie skutkuje oddaleniem wniosku o upadłość konsumencką przez sąd. Obok wcześniej już przedstawionych przesłanek negatywnych bezwzględnych (rażące niedbalstwo lub wina umyślna), których spełnienie zamyka drogę do ostatecznego umorzenia długów, występują inne przesłanki negatywne (względne), których zaistnienie może, lecz nie musi, skutkować oddaleniem wniosku. 

Read More
06
May

Niewątpliwie, wybór formy prawnej jest istotnym elementem strategii podatkowej przedsiębiorstwa wiążącym się z wysokością osiąganych dochodów w przyszłości. Przedsiębiorcy często nawet nie wiedzą, ale już w momencie wyboru którejś z form prowadzenia przedsiębiorstwa dokonują tzw. optymalizacji podatkowej mającej na celu maksymalizację dochodu poprzez redukcję kosztów podatkowych. Drugim istotnym czynnikiem, który wiąże się z wyborem formy prawnej jest ograniczenie ryzyka prowadzenia działalności gospodarczej. Odpowiedzialność przedsiębiorcy inaczej kształtuje się w kontekście jednoosobowej działalności gospodarczej i spółek osobowych, a inaczej w kontekście spółek kapitałowych.

Read More