Kancelaria prawna z biurami w Gdańsku, Gdyni i Warszawie


15
Mar

Upadłość konsumencka a moralność płatnicza dłużnika

W poprzednim wpisie dotyczącym upadłości konsumenckiej została umówiona przesłanka niewypłacalności dłużnika. W poniższym zostanie omówiona druga przesłanka przedmiotowa ogłoszenia upadłości konsumenckiej - moralność płatnicza dłużnika.

Sąd, który weryfikuje wniosek, ustala tzw. moralność płatniczą. Tym samym, wniosek zostanie oddalony, jeżeli dłużnik ponosi winę za to, że doprowadził się do stanu niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień celowo lub wskutek rażącego niedbalstwa. Przykładem takiej sytuacji, w której dłużnik ponosi winę za powstanie lub zwiększenie zadłużenia jest np: uzależnienie od hazardu lub narkotyków.

Ustawodawca używając pojęć "wina umyślna" lub "rażące niedbalstwo" stopniuje pojecie winy. Oznacza to, że doprowadzanie lub zwiększenie stopnia niewypłacalności w sposób zawiniony, lecz z niższym stopniem winy np. zwykłym niedbalstwem (a nie rażącym), czy w sposób niezawiniony nie dyskwalifikuje dłużnika starającego się o ogłoszenia upadłości konsumenckiej. W efekcie jeżeli dojdzie do powstania stanu niewypłacalności ze względu na lekkomyślność lub zwykłe niedbalstwo, to sąd może rozpatrzyć taki wniosek pozytywnie i upadłość konsumencką ogłosić. 

Wina umyślna ma miejsce, gdy dana osoba chce dokonać naruszenia albo przewiduje taką możliwość - działa w świadomym zamiarze. Wina nieumyślna jest wtedy, gdy konkretna osoba ma pojęcie jaki będzie skutek dokonania naruszenia, jednak bezpodstawnie zakłada, że tego skutku uniknie. Niedbalstwo uznaje się za formę winy nieumyślnej. Osoba nie ma wyobrażenia w zakresie skutku braku wskazanego zachowania pomimo, że mogła i powinna była mieć.

Inne sytuacje, w których sąd może oddalić wniosek o ogłoszenie upadłości:

  • jeżeli w okresie 10 lat przed złożeniem wniosku w stosunku do dłużnika prowadzono postępowanie upadłościowe konsumenckie, jeżeli postępowanie zostało umorzone z innych przyczyn niż na wniosek dłużnika (od tej reguły istnieją odstępstwa)
  • jeżeli w okresie 10 lat przed złożeniem wniosku ustalony dla dłużnika plan spłaty uchylono na podstawie art. 491 (20) PUN (istnieją odstępstwa)
  • jeżeli w okresie 10 lat przed złożeniem wniosku czynność prawna dłużnika została prawomocnie uznana za dokonaną z pokrzywdzeniem wierzycieli (istnieją odstępstwa)
  • jeżeli w okresie 10 lat przed złożeniem wniosku w stosunku do dłużnika prowadzono postępowanie upadłościowe, w którym umorzono całość lub część jego zobowiązań (istnieją odstępstwa)
  • jeżeli podane we wniosku dane są niezgodne z prawdą lub niezupełne (istnieją odstępstwa)

Chcesz porozmawiać z prawnikiem? 

Napisz na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub zadzwoń pod numer 58 380 26 56