Kancelaria prawna z biurami w Gdańsku, Gdyni i Warszawie

19
Feb

Upadłość konsumencka jest postępowaniem odrębnym, które funkcjonuje obok zasadniczego modelu postępowania upadłościowego. Jego podstawowymi założeniami jest zaspokojenie wierzyciela z majątku dłużnika ogłaszającego upadłość oraz oddłużenie osoby wnioskującej. Upadłość konsumencka kierowana jest do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Jedną z dwóch przesłanek przedmiotowych ogłoszenia upadłości, obok moralności płatniczej dłużnika, jest stan niewypłacalności.  

Read More
02
Feb

KL Law wygrało sprawę przed Trybunałem Apelacyjnym "Banaszczyk vs Booker Limited UKEAT/1032/15/RN".

Read More
27
Jan

Komentarz Filipa Kozik dla Hospodarske Noviny

Read More
02
Dec

W dobie tzw. "kryzysu imigracyjnego" w Europie, istotne wydaje się zrozumienie zasad przyjmowania cudzoziemców (obywateli spoza Unii Europejskiej) na terytorium RP i legalizacji ich pobytu w rozumieniu ustawy o cudzoziemcach (Dz. U. 2013. 1650 z dnia 2013.12.30). W poniższym artykule zostały przedstawione zasady przekroczenia granicy RP przez cudzoziemca, a także te dotyczące zaproszeń, wiz oraz zezwoleń na pobyt czasowy. W kolejnym artykule, analizie zostanie poddana kwestia m.in. zezwoleń na pobyt czasowy i pracę oraz zezwoleń na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej. 

Read More