Kancelaria prawna z biurami w Gdańsku, Gdyni i WarszawieOdszkodowania - zaniedbanie obowiązków

Odszkodowanie za wypadek będący skutkiem zaniedbania obowiązków - Gdańsk, Warszawa

Zaniedbanie obowiązków jest bardzo częstym źródłem wypadków, na które jesteśmy narażeni niemal codziennie. Ustawodawca nie sklasyfikował zamkniętego katalogu zdarzeń mogących być przyczyną wypadków wynikających z zaniedbania obowiązków. Jednakże do ich grona z pewnością należą poślizgnięcia na śliskich lub uszkodzonych nawierzchniach wskutek których bardzo łatwo o złamanie lub zwichnięcie stawu, wypadki na skutek niesprawnych urządzeń, nieszczęśliwe zdarzenia mające miejsca w sklepach, restauracjach czy podczas imprez masowych.

Należy pamiętać, że roszczenie o refundację poniesionych szkód doznanych w wyniku wypadku, będącego skutkiem zaniedbania obowiązków należy oprzeć o niezaprzeczalne dowody. Dlatego ważnym jest zabezpieczenie dowodów z miejsca wypadku takich jak:

  • spisanie zeznań świadków oraz danych kontaktowych w celu ich potwierdzenie na wypadek konieczności w trakcie procedury dochodzenia roszczenia.

  • zawiadomienie właściciela posesji, kierownika sklepu, organizatora imprezy masowej, kierowcy środka transportu, pracodawcy lub policji, jeżeli nie jesteśmy w stanie ustalić osoby odpowiedzialnej za sprawowanie obowiązków w danym miejscu.

  • zrobienie zdjęć miejsca wypadku (oblodzonego podłoża na parkingu, rozlanej cieczy w sklepie itp.).
Odszkodowanie za wypadek będący skutkiem zaniedbania obowiązków - Prawnik, Adwokat - Kancelaria prawna KL Law Polska

Obowiązkiem naszym jest świadczyć Państwu usługi na każdym szczeblu postępowania w celu dochodzenia odszkodowań. Dlatego też zapewniamy pomoc w postępowaniu polubownym (przedsądowym), jak i na drodze sądowej. Występujemy przeciwko pracodawcom, instytucjom prywatnym jak i przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych.