Prawnik | Gdańsk | Gdynia | Warszawa

Filip Kozik

Filip Kozik - Prezes Zarządu KL Law Polska, prawnik

Prezes Zarządu | Doradca restrukturyzacyjny - Gdańsk | Gdynia

Jest absolwentem Szkoły Wyższej Prawa i Dyplomacji w Gdyni oraz Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie.

 

Praktyki zawodowe odbył w największej kancelarii w Wielkiej Brytanii. Po ukończeniu studiów wyższych pracował przez rok w londyńskiej kancelarii adwokackiej, gdzie miał możliwość asystowania przy sprawach cywilnych i karnych m.in. o ekstradycję polskich obywateliNastępnie był zaangażowany w prowadzenie spraw klientów przed trybunałami pracy w KL Law ltd. z siedzibą w LondynieOd 2013 roku pracował w Kancelarii Radcy Prawnego w Gdyni, zdobywając doświadczenie w sprawach z zakresu prawa gospodarczego i cywilnegoProwadził szereg konferencji dla przedsiębiorców na temat postępowania windykacyjnego. Ponadto pełnił funkcję kierowniczą w satelickiej spółce tejże Kancelarii, specjalizującej się w ogólnokrajowej windykacji należności

 

Posiada licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 1236 umożliwiającą pełnienie rozmaitych funkcji w toku postępowania upadłościowego, czy restrukturyzacyjnego. W Kancelarii prawnej KL Law Polska zajmuje się nie tylko prawem upadłościowym, czy restrukturyzacyjnym, ale też prawem handlowym.

 

 

 

W kręgu jego naukowych zainteresowań znajduje się problematyka doktryn politycznych i prawnych, ze szczególnym uwzględnieniem klasycznego liberalizmu oraz nurtu libertariańskiego. Obecnie przygotowuje rozprawę doktorską.

 

 

 

Artykuły i publikacje:

Frankowicze a upadłość konsumencka w Radiu Gdańsk

Wywiad dla GazetaLiberty - upadłość konsumencka i upadłość przedsiębiorcy

Komentarz dla Hospodarske Noviny

Europejski Nakaz Zapłaty

Odpowiedzialność członków zarządu sp. z o.o. - art. 299 KSH

Upadłość konsumencka szansą na wyjście z długów

Upadłość przedsiębiorcy receptą na niewypłacalność