Kancelaria prawna z biurami w Gdańsku, Gdyni i WarszawieRestrukturyzacja zobowiązań firmy - cz. II

Restrukturyzacja zobowiązań firmy została przez nas częściowo omówiona w poprzednim wpisie na naszym blogu, więc dzisiaj prezentujemy Państwu dalszą część w celu wyczerpania tematu. W poniższym wpisie skupimy się na restrukturyzacji zobowiązań firmy poprzez konwersję wierzytelności na udziały lub akcje, a także poprzez zmianę, zamianę lub uchylenie prawa zabezpieczającego określoną wierzytelność. Przypominamy, że ustawodawca nie stworzył zamkniętego katalogu propozycji restrukturyzacji zobowiązań wskazując jedynie na ich przykładowe rodzaje. 

Restrukturyzacja zobowiązań firmy

Propozycje ustawowe

Zgodnie z brzmieniem komentowanego artykułu ustawy, restrukturyzacja zobowiązań firmy (dłużnika) obejmuje m.in.:

  • odroczenie terminu wykonania;
  • rozłożenie spłaty na raty;
  • zmniejszenie wysokości;
  • konwersję wierzytelności na udziały lub akcje;
  • zmianę, zamianę lub uchylenie prawa zabezpieczającego określoną wierzytelność.

Warto również dodać, że propozycje układowe przekładane w postępowaniu restrukturyzacyjnym mogą zawierać jednen lub więcej sposobów restrukturyzacji zobowiązań firmy. Wnioskodawca może przedstawić jednorakie lub wielorakie metody restrukturyzacji swoich zobowiązań. W przypadku podziału wierzycieli na grupy, dozwolone jest przedstawienie odmiennych propozycji dla każdej z nich.

Restrukturyzacja zobowiązań firmy niekoniecznie musi się odnosić do ukształtowania nowych terminów zapłaty lub redukcji wysokości zadłużenia. Dopuszczalne są też inne formy zmian w zakresie stosunków prawnych dłużnika z wierzycielami.

Restrukturyzacja zobowiązań firmy na skutek konwersji wierzytelności na udziały lub akcje

Konwersja wierzytelności na udziały jest jedną z metod restrukturyzacji zobowiązań firmy, która jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, spółką komandytowo-akcyjną, spółką akcyjną lub spółką europejską. Zgodnie z orzeczeniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach: "(...) konwersja wierzytelności (pieniężnych) na akcja, przewidziana układem, stanowi pokrycie takich akcji spółki wkładem pieniężnym przez jej dotychczasowych wierzycieli".

Nie wykluczono także konwersji wierzytelności na obligacje. W przypadku dokonywania konwersji nie można jej dokonywać po cenie wyższej niż wartość obejmowanych udziałów lub akcji. 

Z uwagi na art. 167 ust. 3 ustawy Prawo restrukturyzacyjne, prawomocnie zatwierdzony układ przewidujący konwersję wierzytelności na udziały lub akcje zastępuje wszelakie czynności wynikające z Kodeksu spółek handlowych dotyczące podwyższenia kapitału zakładowego oraz objęcia udziałów/akcji.

Jeżeli elementem układu w toku restrukturyzacji firmy jest konwersja, to warto zwrócić uwagę na ryzyko związane z tzw. wrogim przejęciem spółki.

Restrukturyzacja zobowiązań firmy na skutek zmiany, zamiany lub uchylenia prawa zabezpieczającego wierzytelność

Restrukturyzacja zobowiązań firmy może nastąpić na skutek zmiany, zamiany lub uchylenia prawa zabezpieczającego wierzytelność. Nieodłącznym elementem takiej formy restrukturyzacji zobowiązań jest zgoda wierzyciela na zmianę, zamianę lub uchylenie prawa zabezpieczającego wierzytelność. W innym wypadku mogłoby dojść do sytuacji, w której wierzyciele niezwiązani z przedmiotem stanowiącym zabezpieczenie decydowaliby o jego losie mimo woli uprawnionego wierzyciela. 

---

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnika, to skontaktuj się z nami:

58 380 26 56 lub email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.