Kancelaria prawna z biurami w Gdańsku, Gdyni i WarszawieRestrukturyzacja zobowiązań firmy - cz. I

Restrukturyzacja zobowiązań firmy została uregulowana w art. 156 ustawy Prawo restrukturyzacyjne i tym samym w pewnym stopniu został określony ich zakres oraz forma. Ustawodawca nie stworzył zamkniętego katalogu propozycji restrukturyzacji zobowiązań wskazując jedynie na ich przykładowe rodzaje. Z uwagi na obszerność omawianego zagadnienia (artykułu ustawy), wpis na blogu poświęcony restrukturyzacji zobowiązań firmy zostanie podzielony na kilka części. W poniższym artykule skupiamy się na trzech metodach restrukturyzacji zadłużenia - odroczeniu terminu, rozłożeniu na raty i redukcji zadłużenia.   

Restrukturyzacja zobowiązań firmy.

Propozycje ustawowe

Zgodnie z brzmieniem komentowanego artykułu ustawy, restrukturyzacja zobowiązań firmy (dłużnika) obejmuje m.in.:

  • odroczenie terminu wykonania;
  • rozłożenie spłaty na raty;
  • zmniejszenie wysokości;
  • konwersję wierzytelności na udziały lub akcje;
  • zmianę, zamianę lub uchylenie prawa zabezpieczającego określoną wierzytelność.

Warto również dodać, że propozycje układowe przekładane w postępowaniu restrukturyzacyjnym mogą zawierać jedną lub więcej sposobów restrukturyzacji zobowiązań firmy. Wnioskodawca może przedstawić jednorakie lub wielorakie metody restrukturyzacji swoich zobowiązań. W przypadku podziału wierzycieli na grupy, dozwolone jest przedstawienie odmiennych propozycji dla każdej z nich.

Restrukturyzacja zobowiązań firmy na skutek odroczenia wykonania zobowiązań

Zastosowanie powyższego rozwiązania w ramach propozycji układowych jest możliwe wobec wszystkich zobowiązań lub ich części. Jeżeli dłużnik jest zainteresowany odroczeniem wykonania wybranych zobowiązań, to powinno to zostać jasno wskazane w ramach propozycji układowych. Co więcej, wskazać należy również termin realizacji tychże zobowiązań. Termin może zostać ustalony na konkretny dzień, a także może zostać ustanowiony termin płynny obejmujący zakres czasowy "od [daty] do [daty]". Tym samym możliwe jest wcześniejsze wywiązanie się z odroczonego zobowiązania.

Restrukturyzacja zobowiązań firmy na skutek rozłożenia spłaty zobowiązań na raty

Spłata zobowiązań w formie ratalnej jest bardzo często stosowaną praktyką w ramach restrukturyzacji zobowiązań firmy. Stosunkowo często jest skorelowana z odroczeniem terminu zapłaty lub zmniejszeniem wysokości zobowiązań. Propozycje układowe powinny zawierać sprecyzowany harmonogram ratalny uwzględniający wysokość rat, terminy zapłaty, a także liczbę płatności. Warto dodać, że ustawodawca pozostawił wolną rękę w dostosowaniu okresu w jakim zobowiązanie winno zostać spłacone, a także w ich redukcji.

Restrukturyzacja zobowiązań firmy na skutek zmniejszenia wysokości zobowiązań

Restrukturyzacja zobowiązań firmy jest też możliwa na skutek redukcji wysokości zadłużenia. Restrukturyzacja ta może przypominać w pewnym zakresie częściowe zwolnienie z długu przez wierzyciela. Jak wynika z praktyki postępowań restrukturyzacyjnych, redukcja długów wraz z rozłożeniem na raty jest popularną metodą restrukturyzacji zobowiązań firmy i przekłada się to również prostotę samego postępowania. Z reguły, poziom redukcji zadłużenia ustala się według reguł procentowych lub ułamkowych. Należy pamiętać, że w toku postępowania nie może dojść do nierównego traktowania wierzycieli. 

 

W kolejnym artykule zostanie omówiona konwersja wierzytelności na udziały lub akcje, a także zmiana, zamiana lub uchylenie prawa zabezpieczającego określoną wierzytelność. 

---

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnika, to skontaktuj się z nami:

58 380 26 56 lub email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.