Kancelaria prawna z biurami w Gdańsku, Gdyni i WarszawieRestrukturyzacja przedsiębiorstwa - przyspieszone postępowanie układowe

Restrukturyzacja przedsiębiorstwa może zostać przeprowadzona za pomocą czterech rodzajów postępowań sądowych regulowanych prawem restrukturyzacyjnym. Jednym z nich będzie przyspieszone postępowanie układowe, które umożliwia zawarcie układu z wierzycielami w uproszczonym trybie. Oszczędność mająca związek z czasem trwania postępowania przekłada się z kolei na niższe koszty i szybsze uporanie się z trudną sytuacją ekonomiczną przedsiębiorstwa. Na czym polega restrukturyzacja przedsiębiorstwa w ramach przyspieszonego postępowania układowego?

Wniosek o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego

Restrukturyzacja przedsiębiorstwa

Elementy wniosku o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego zostały wskazane w art. 227 ustawy prawo restrukturyzacyjne. Wniosek ten winien zawierać m.in.:

 • propozycje układowe
 • wstępny plan restrukturyzacyjny
 • bilans sporządzony przez dłużnika dla celów postępowania
 • wykaz wierzycieli.

Wniosek o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego inicjuje postępowanie restrukturyzacyjne, a dokumenty przedłożone wraz z wnioskiem są później wykorzystywane w toku procedury prowadzonej przez nadzorcę sądowego.

Nadzorca sądowy w restrukturyzacji

Przyspieszone postępowanie układowe

Funkcję nadzorcy sądowego pełni osoba posiadająca licencję doradcy restrukturyzacyjnego, którą powołuje sąd wraz z wydaniem postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania. Sąd dokonuje wyboru doradcy restrukturyzacyjnego we własnym zakresie, chyba że dłużnik złoży wniosek wraz z pisemną zgodą wierzyciela lub wierzycieli, którzy mają łącznie więcej niż 30% sumy wierzytelności, o powołaniu nadzorcy sądowego wskazanego przez dłużnika.

Jakie czynności zostają wykonane przez nadzorcę?

 • zawiadomienie wierzycieli o otwarciu postępowania
 • przygotowanie spisu wierzycieli i planu restrukturyzacyjnego
 • ocena propozycji układowych
 • udział w zgromadzeniu wierzycieli
 • przygotowanie opinii o możliwości wykonania układu.

Ponadto, przekazuje dłużnikowi informacje o możliwych źródłach finansowania i pomocy publicznej, W terminie dwóch tygodni od dnia otwarcia przyspieszonego postępowania układowego przekłada sędziemu-komisarzowi:

 • plan restrukturyzacyjny (uwzględniający propozycje dłużnika)
 • spis wierzytelności i spis wierzytelności spornych.

Schemat restrukturyzacji przedsiębiorstwa

Na przykładzie przyspieszonego postępowania układowego
 1. Złożenie wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego - przyspieszonego postępowania układowego
 2. Otwarcie przyspieszonego postępowania układowego na skutek wydania postanowienia przez sąd
 3. Czynności wynikające z otwarcia postępowania:
  1. sporządzenie spisu wierzytelności i wierzytelności spornych
  2. zastrzeżenia do spisu
  3. zwołanie zgromadzenia wierzycieli
  4. głosowanie nad układem
 4. Zatwierdzenie układu przez sąd
 5. Objęcie funkcji nadzorcy wykonania układu przez nadzorcę sądowego
 6. Wykonanie postanowień wynikających z przyjętego układu.

---

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnika, to skontaktuj się z nami:

58 380 26 56 lub email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.