Kancelaria prawna z biurami w Gdańsku, Gdyni i WarszawieUpadłość konsumencka za drugim podejściem!

Prawnicy naszej kancelarii doprowadzili do ogłoszenia upadłości konsumenckiej przez Dłużnika, który uprzednio składał już wniosek o upadłość, lecz został on przez sąd oddalony. Powtórne i skuteczne aplikowanie o upadłość ponownie było możliwe dzięki odpowiednio dobranej taktyce procedowania.

Upadłość konsumencka za drugim podejściem - stan faktyczny

Klient to osoba w młodym wieku (27 lat), którego zadłużenie sięgało blisko 800 tys. zł. Kilka dni przed pierwszym spotkaniem z naszymi prawnikami miał wyznaczony termin licytacji nieruchomości przez komornika. Nieruchomość była tą faktycznie zamieszkiwaną, więc gdyby weszła do masy upadłości, to Dłużnik mógłby liczyć na środki na wynajem innego lokalu mieszkalnego na okres od roku do dwóch lat. Dłużnik popadł w stan niewypłacalności z uwagi na poczynania ojca, który doprowadził do zadłużenia również pozostałych członków rodziny (drugie dziecko i żonę). Klient jako osoba młoda, ufająca głowie rodziny, wyraziła zgodę na przeniesienie prawa własności nieruchomości z zadłużonych rodziców na dziecko, a następnie zaciągnięcie kolejnych kredytów poręczając nieruchomością. 

Po odejściu ojca od rodziny, matka i dwójka dzieci zostały bez środków do życia, z długami i nieruchomością. W 2013 roku Dłużnik starał się ogłosić upadłość, lecz pod rządami uprzedniej ustawy sąd zdecydował się wniosek oddalić z uwagi na ubóstwo masy upadłościowej.

Upadłość konsumencka - Kancelaria prawna KL Law Polska

Nasze działania skupiły się doprowadzeniu do upadłości i przystąpienia do postępowania upadłościowego z nieruchomością. Sporządzona skarga na czynności komornika pozwoliła odłożyć w czasie termin drugiej licytacji przez co zyskaliśmy dodatkowy czas na przygotowanie sprawy o upadłość. Sąd przychylił się do wniosku i obecnie Klient czeka na sprzedaż nieruchomości przez syndyka.

Więcej informacji na temat tej sprawy znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej poświęconej prawu upadłościowemu klikając tutaj.