Kancelaria prawna z biurami w Gdańsku, Gdyni i Warszawie


02
Lut

Sukces prawników KL Law w Anglii

KL Law wygrało sprawę przed Trybunałem Apelacyjnym "Banaszczyk vs Booker Limited UKEAT/1032/15/RN".

Pan Marcin Kozik reprezentował w sprawie Klienta, który zarzucił dyskryminację z tytułu niepełnosprawności, jak również niesłuszne zwolnienie. Trybunał Pracy w Watford na posiedzeniu wstępnym uznał, że Pan Banaszczyk, który cierpiał na ból pleców, nie mając orzeczonej formalnie niepełnosprawności i mogąc wykonywać większość czynności życia codziennego, nie wypełnił znamion angielskiej definicji niepełnosprawności, odrzucając argument naszej Kancelarii, że Trybunał powinien albo zastosować europejską definicję niepełnosprawności zawartą w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, którą według nas Klient spełniał, albo nadać takie brzmienie angielskiej ustawie, aby osiągnąć efekt zamierzony przez Dyrektywę. 

Trybunał Apelacyjny zgodził się z naszą argumentacją i orzekł, że Pan Banaszczyk był niepełnosprawny w rozumieniu prawa pracy. Sprawa jest istotna, bowiem najprawdopodobniej zmieni podejście Trybunałów Pracy do sformułowania niepełnosprawności. 

http://www.employmentappeals.gov.uk/Public/results.aspx?id=8395