Kancelaria prawna z biurami w Gdańsku, Gdyni i WarszawieOdszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o świadczenie usług turystycznych

Odszkodowania turystyczne Gdańsk, Warszawa, Gdynia

Zbliżają się wakacje, zatem każdy pragnie wyjechać na wymarzony urlop. Biura podróży i organizatorzy wycieczek prześcigają się w promocjach ofert wakacyjnych wypoczynków w Polsce i za granicą. Zdarzają się jednak przypadki, że ten „wymarzony” urlop w rzeczywistości staje się zdecydowanie odmienny od tego jaki nam oferowano.

Zgodnie z art. 11 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach turystycznych, organizator turystyki odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o świadczenie usług turystycznych (…). Odpowiedzialność organizatora w omawianym przez nas zakresie powstaje wtedy, gdy  podmiot, z którym zawarliśmy umowę nie wykona usługi turystycznej lub wykona ją w sposób sprzeczny z warunkami umowy. Przykładami, z którymi możemy się spotkać na co dzień są:

 1. Różnica w pokoju, który rezerwowaliśmy – gorszy standard lub zupełnie inny pokój od rezerwowanego np. 2-osobowy zamiast 3-osobowego.

 2. Brak ekwiwalentnego środka transportu, do tego który został zarezerwowany, wskazany do podróży.

 3. Faktyczna różnica lokalizacji rezerwowanego miejsca, obiektu (np. odległość od plaży zamiast 50 metrów wynosi 500 metrów), obiekt nie ma dostępu do prywatnej plaży jak przedstawione było to w ofercie turystycznej.

 4. Niewłaściwa obsługa personelu hotelowego np. wbrew zapewnieniom organizatora, brak możliwości porozumiewania się w językach obcych wskazanych przez organizatora w ofercie.

 5. Różnice w wycieczkach organizowanych w trakcie pobytu wliczonych w cenę początkową wyjazdu.

 6. Różnice w standardzie wyżywienia od oferowanego.

 7. Braki w wyposażeniu hotelowym – sauny, parku rozrywki, leżaków plażowych, basenu itp.

 8. Brak wyposażenia pokoi hotelowych, o którym zapewniano uczestnika, brak balkonu, brak widoku np. na może lub góry, brak łazienki, brak klimatyzacji, brak internetu bezprzewodowego, brak radia lub odpłatność za wymienione usługi o czym nie byliśmy wcześniej poinformowani.

   

   

  Wyłączenie odpowiedzialności biura podróży (art. 11 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach turystycznych.

 

Organizator (biuro podróży) nie ponosi odpowiedzialności, gdy niewykonanie lub  nienależyte wykonanie umowy zawartej z Państwem jest spowodowane wyłącznie:

 1. działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nieuczestniczących w wykonywaniu usług przewidzianych w umowie, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć

 2. działaniem lub zaniechaniem klienta
 3. siłą wyższą
Odszkodowania turystyczne - Prawnik, Adwokat 

 

Jako kancelaria prawna, a także również jako klienci biur podróży w oparciu o doświadczenie nie tylko zawodowe, ale również własne (jako turyści) dochodzimy odszkodowań za szkody majątkowe w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez organizatora turystyki oraz zadośćuczynienia za zmarnowany urlop.