Kancelaria prawna z biurami w Gdańsku, Gdyni i WarszawieOdszkodowania za urządzenia przesyłowe - służebność przesyłu

Odszkodowania za urządzenia przesyłowe Gdańsk, Warszawa, Gdynia

Misją kancelarii prawnej KL Law Polska jest niesienie pomocy osobom poszkodowanym. Możemy zaobserwować coraz częstsze zainteresowanie dochodzeniem odszkodowań przez właścicieli gruntów, na których zostały pobudowane urządzenia przesyłowe.

Odszkodowania za urządzenia przesyłowe Prawnik, Adwokat, Radca prawny - Kancelaria prawna KL Law Polska

Mowa tutaj o urządzeniach sieci telekomunikacycjnych, energetycznych, gazowych itp. Jeżeli jesteście Państwo w gronie osób, na których działkach zostały zlokalizowane takie urządzenia – macie prawo ubigegać się odszkodowania, lub też ustanowienia służebności przesyłu. Zadaniem KL Law Polska jest jak najszybsza pomoc Państwu w dochodzeniu należnej Państwu rekompensaty za bezprawne użytkowanie gruntów. Pomagamy również przy sporządzeniu umowy, na mocy której podmioty, które zlokalizowały urządzenia przesyłowe na Państwa działce, będą mogły z niej korzystać odpłatnie. Przedstawiona sytuacja często staje się źródłem konfliktu pomiędzy przedsiębiorcami a właścicielami gruntu. Dlatego dokładamy najwyższej staranności aby wyjść temu naprzeciw i rozwiązywać problemy związane z urządzeniami przesyłowymi. Nasza kancelaria zarówno podejmie się dochodzenia Państwa roszczeń jak i sporządzenia umowy regulującej dalsze stosunki pomiedzy właścicielami gruntów a przedsiębiorcami, korzystającymi z ich nieruchomości.