Kancelaria prawna z biurami w Gdańsku, Gdyni i WarszawieOdszkodowania - wypadek przy pracy

Odszkodowania za wypadek przy pracy - Gdańsk, Warszawa, Gdynia

Definicja ustawowa wypadku przy pracy stanowi, iż jest to zdarzenie nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną powodującą uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z wykonywaną pracą (art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 30.10.2002 r., o ubezpieczeniu społecznym z tyt. wypadków przy pracy i chorób zawodowych).

Za wypadki przy pracy uznajemy takie, które wydarzyły się:

  • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych
  • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia
  • w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy

Ponadto, za wypadki przy pracy uważa się szereg innych zdarzeń określonych w ustawie o ubezpieczeniu społecznym z tyt. wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Odszkodowania za wypadek przy pracy - Prawnik, Adwokat

Oferta kancelarii prawnej KL Law Polska związana z dochodzeniem odszkodowań za szkody, do których doszło w wyniku wypadków przy pracy obejmuje postępowanie przeciwko pracodawcom, jak również występowanie przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

W celu ułatwienia uzyskania odszkodowania należy postępować w następujący sposób. Dla uwierzytelnienia zdarzenia bardzo ważne jest zabezpieczenie dowodów z miejsca wypadku tj. dokumentacja zdjęciowa lub z nagrań monitoringu, zebranie oświadczeń świadków, dokumentacja medyczna leczenia szpitalnego i poszpitalnego - rehabilitacja. Opierając swoje roszczenia o rzetelną dokumentację, będzie nam łatwiej dochodzić należnego Państwu odszkodowania.