Kancelaria prawna z biurami w Gdańsku, Gdyni i WarszawieOdszkodowania - szkody powstałe w wyniku wypadku w gospodarstwie rolnym

Odszkodowania za wypadek w gospodarstwie rolnym - Gdańsk, Warszawa

Wiadomo nam, że praca w gospodarstwie rolnym codziennie niesie ze sobą wiele niebezpieczeństw. Podczas użytkowania maszyn rolniczych przy wykonywaniu prac rolnych, a także przy pracy związanej z hodowlą zwierząt gospodarskich wiele osób ulega różnego rodzaju wypadkom.

Osoby poszkodowane i rolnicy na skutek poniesionych strat w wyniku wypadków mogą uzyskać odszkodowanie za szkodę na osobie lub na mieniu. Roszczeń możemy dochodzić z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS), z ubezpieczenia od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) oraz z ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej rolników.

Odszkodowania za wypadek w gospodarstwie rolnym - Prawnik, Adwokat

Profesjonalna pomoc prawników zespołu kancelarii prawnej KL Law Polska poprzez dokładną analizę każdego wypadku sprawdzi możliwość uzyskania odszkodowania z ubezpieczenia OC, a także NNW, ubezpieczeń na życie oraz KRUS.

Należy zwrócić uwagę, że roszczenia wynikające z wypadków w gospodarstwie rolnym przedawniają się z upływem 3 lat od daty wystąpienia wypadku. Jeżeli do wypadku doszło w wyniku popełnionego przestępstwa, roszczenia przedawniają się z upływem 20 lat. Dlatego też należy przemyśleć sprawę skutecznego uzyskania odszkodowania i skonsultować się z profesjonalistą. Nie należy podejmować decyzji "na gorąco". Nie ma przymusu, aby decydować się na szybkie przyjęcie "rekompensaty" oferowanej przez Towarzystwa Ubezpieczeń w terminie 7, 14 czy 30 dni. Czasami może się wydawać, iż oferowane pieniądze w pełni wynagrodzą szkodę, której doznaliśmy na skutek wypadku. Jednakże warto całą sytuację przeanalizować i wybrać optymalny sposób na jej rozwiązanie.