Kancelaria prawna z biurami w Gdańsku, Gdyni i WarszawieOdszkodowania - szkody komunikacyjne

Odszkodowania komunikacyjne - Gdańsk|Gdynia

Odszkodowania komunikacyjne, czy tzw. odszkodowania drogowe - szkody są spowodowane zdarzeniami powodującymi ubytek w majątku osoby poszkodowanej, powstały w związku z ruchem pojazdu. Szkody komunikacyjne dzielą się na kolizje oraz wypadki drogowe. Kolizje to te szkody, w których pomniejszeniu ulega jedynie majątek poszkodowanego. Natomiast wypadki drogowe, to szkody, w których ucierpiały osoby w nim uczestniczące.

Odszkodowania komunikacyjne - Prawnik | Kancelaria prawna

Zespół specjalistów kancelarii prawnej KL Law Polska oferuje państwu kompleksową obsługę w dochodzeniu odszkodowań komunikacyjnych. Dochodzimy od Towarzystw Ubezpieczeniowych refundacji strat poniesionych przez osoby poszkodowane związane z naprawą pojazdu lub zakupem nowego (w przypadku szkody całkowitej), powypadkowym badaniem technicznym. Ponadto oferujemy swoją pomoc przy dochodzeniu zwrotu kosztów wynajmu pojazdu zastępczego z OC sprawcy szkody komunikacyjnej, które przysługuje osobom poszkodowanym, jak również utraconych w wyniku szkody korzyści.

Należy pamiętać, iż w sytuacji kiedy sprawca szkody komunikacyjnej nie posiada aktualnego ubezpieczenia OC, również możemy dochodzić refundacji szkód w Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Kiedy powinniśmy dostać odszkodowanie?

  • 30 dni - to termin, w którym Towarzystwo Ubezpieczeń powinno wypłacić odszkodowanie osobie poszkodowanej. Termin 30 dni liczony jest od dnia poinformowania ubezpieczyciela o szkodzie do dnia faktycznego otrzymania pieniędzy
  • 14 dni - to termin, w którym Towarzystwo Ubezpieczeń ma obowiązek wypłacić odszkodowanie, od dnia ustalenia odpowiedzialności
  • 90 dni - to maksymalny okres czasu na wypłatę pełnego odszkodowania. Towarzystwo Ubezpieczeń nie powinno przekraczać tego czasu. W razie jego przekroczenia, na ubezpieczyciela powinna zostać nałożona kara przez organ nadzoru - co zostało wskazane przez ustawodawcę w art. 212 ust. 1 lub 2 ustawy o działalności ubezpieczeniowej