Kancelaria prawna z biurami w Gdańsku, Gdyni i WarszawieOdszkodowania - szkody majątkowe

Odszkodowania Gdańsk, Warszawa, Gdynia - szkodą majątkową są wszelkie uszczerbki na dobrach lub interesach prawnie chronionych, które poszkodowany poniósł wbrew swojej woli i działaniu.

Odszkodowania majątkowe - Gdańsk | Gdynia

W życiu codziennym możemy spotkać się z różnymi rodzajami szkód:

  • strata rzeczywista - polegająca na zmniejszeniu majątku osoby poszkodowanej w wyniku określonego zdarzenia (np.: uszkodzenie pojazdu)
  • utracone korzyści - sytuacja, w której wartość majątku osoby poszkodowanej wzrosłaby, gdyby zdarzenie sprawcy szkody nie nastąpiło (np.: zniszczenie automatu służącego do sprzedaży napojów i przekąsek)
  • ujemny interes umowny - polegający na stracie w wyniku poczynionych kroków i starań w celu zawarcia umowy, która nie doszła do skutku. Odszkodowanie obejmuje wartość poczynionych nakładów w celu zawarcia umowy.

Odszkodowania majątkowe - Prawnik | Kancelaria prawna

Prawnicy naszej kancelarii zapewniają szeroki wachlarz usług w celu wyegzekwowania należnego Państwu odszkodowania za straty poniesione na skutek zdarzenia wywołującego szkodę w Państwa majątku. Pomożemy Państwu w udokumentowaniu zakresu oraz wysokości szkody, przeprowadzimy analizę treści umowy ubezpieczenia oraz zapewnimy weryfikację decyzji Towarzystw Ubezpieczeniowych.

Odszkodowania majątkowe - co na ten temat mówi nam władza sądownicza ?

Orzecznictwo Sądu Najwyższego stanowi, iż szkoda jest różnicą między wartością, którą osoba poszkodowana mogłaby dysponować, gdyby nie doszło do zdarzenia wywołującego uszczerbek na jej dobrach, a tym czym dysponuje rzeczywiście na skutek zdarzenia, które spowodowało ujemny skutek na jej majątku.

SZKODA = wartość majątku przed zdarzeniem - wartość majątku po wystąpieniu zdarzenia

W przypadku szkód majątkowych bardzo często osoby poszkodowane spotykają się z zaniżaniem wysokości szkody lub unikaniem przyjęcia odpowiedzialności przez Towarzystwa Ubezpieczeń za uszczerbek w majątku poszkodowanego. W wyniku kosztorysów sporządzonych na podstawie wyliczeń pracowników TU lub osób działających na ich zlecenie nierzadko dochodzi do wyliczenia wysokości szkody niewspółmiernej do poniesionych strat przez osobę poszkodowaną.