Kancelaria prawna z biurami w Gdańsku, Gdyni i WarszawieFilip Kozik

Filip Kozik - Prezes Zarządu KL Law Polska, prawnik

Prezes Zarządu | Doradca restrukturyzacyjny

Absolwent Szkoły Wyższej Prawa i Dyplomacji w Gdyni oraz Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie. Posiada doświadczenie zawodowe w pracy w kancelariach w Polsce, jak i poza granicami kraju. Praktyki odbył w największej kancelarii w Wielkiej Brytanii, a po ukończeniu studiów wyższych pracował przez rok w londyńskiej kancelarii adwokackiej, gdzie miał możliwość asystowania przy sprawach cywilnych i karnych m.in. o ekstradycję polskich obywateli. Następnie był zaangażowany w prowadzenie spraw polskich klientów przed trybunałami pracy w KL Law Ltd. z siedzibą w Londynie. Od 2013 roku pracował w kancelarii radcy prawnego w Gdyni, zdobywając doświadczenie w sprawach z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego. Ponadto pełnił funkcję kierowniczą w satelickiej spółce tejże kancelarii, specjalizującej się w ogólnokrajowej windykacji należności. 


Z uwagi na chęć wąskiej specjalizacji w zakresie obsługi prawnej podmiotów zmagających się z problemem niewypłacalności, uzyskał licencję doradcy restrukturyzacyjnego (nr 1236), co umożliwia mu pełnienie rozmaitych funkcji w toku postępowań insolwencyjnych (syndyk, nadzorca sądowy czy zarządca). Może występować charakterze pełnomocnika procesowego firm oraz osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami w sprawach na gruncie prawa upadłościowego oraz restrukturyzacyjnego. Posiada kilkuletnie doświadczenie w doradztwie na rzecz konsumentów oraz profesjonalnych uczestników obrotu gospodarczego. Świadczy usługi na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw, a także firm notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W kancelarii prawnej KL Law Polska zajmuje się nie tylko prawem upadłościowym, czy restrukturyzacyjnym, ale też szeroko pojętym prawem gospodarczym.


 

 

 

 

 

 

 

 

W kręgu jego naukowych zainteresowań znajduje się historia doktryn politycznych i prawnych, ze szczególnym uwzględnieniem klasycznego liberalizmu oraz nurtu libertariańskiego. Obecnie przygotowuje rozprawę doktorską na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Prelegent na konferencjach naukowych oraz autor publikacji poświęconych zagadnieniom związanych z historią państwa i prawa. 


 

 

Media:

 

#RZECZoPRAWIE emitowany przez Rzeczpospolita TV - tematem dyskusji były zmiany w upadłości konsumenckiej w 2020 r.

"Money to się liczy" emitowany przez Money.pl i Wirtualną Polskę - tematem dyskusji była upadłość konsumencka

"Moja Praca" emitowany przez TVP3 Gdańsk - tematem dyskusji była upadłość gospodarcza

Audycja w Radiu Gdańsk na temat upadłości konsumenckiej w kontekście kredytów frankowych

Komentarz dla portalu Onet.pl na temat postępowań upadłościowych