Kancelaria prawna z biurami w Gdańsku, Gdyni i WarszawieMagdalena Łappa

Prawnik, Dyrektor KL Law Ltd.

Magdalena jest absolwentką Wydziału Prawa Uniwersytetu Westminster w Londynie. W czerwcu 2016 roku ukończy Legal Practice Course (angielską aplikację) na tejże uczelni (pierwszy rok zaliczyła na najwyższą ocenę "distinction") i zamierza zdobyć uprawnienia do wykonywania zawodu solicitor-advocate poprzez uzyskanie training contract (stażu) oraz higher rights of audience (prawa do występowania przed sądami wyższej instancji).

Specjalizuje się w zakresie spraw dotyczących niesłusznego zwolnienia i dyskryminacji w pracy. Reprezentuje przed Trybunałami Pracy i doradza polskim przedsiębiorstwom w zakresie zatrudniania i zwalniania pracowników. Ponadto doradza przedsiębiorcom odnośnie zagadnień związanych z prawem spółek handlowych. 

Zanim zaczęła karierę w zawodzie prawniczym, kkończyła filologię angielską na Uniwersytecie Szczecińskim w 2008 roku. W roku następnym uzyskała tytuł magisterski w zakresie translatoryki na Westminster University w Londynie. W 2010 roku uzyskała Diploma in Public Service Interpreting, specjalizacja prawo Anglii i Walii, pracując przez kilka lat jako tłumacz sądowy. Uczestniczyła też w tłumaczeniach na szczeblu organów Unii Europejskiej, konferencji biznesowych, konsultacjach medycznych, posterunkach policji i zakładach penitencjarnych.