Prawnik | Gdańsk | Gdynia | Warszawa

dr Joanna Brylak

dr Joanna Brylak - adwokat, radca prawny KL Law Polska

Adwokat, Radca prawny (Warszawa)

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu w Bochum, doktor nauk prawnych na Uniwersytecie Warszawskim, wykładowca akademicki, członkini Polskiego Stowarzyszenia Ekonomicznej Analizy Prawa, wykładowca procedury karnej na aplikacji radcowskiej przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, ekspert i członkini Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Adwokat i radca prawny Joanna Brylak posiada szerokie doświadczenie zawodowe zdobywane od 1998 r. podczas wieloletniej pracy jako konsulent w kancelariach prawnych z kapitałem polskim, niemieckim i włoskim. Działalność zawodowa mec. Brylak sprowadza się głównie do obsługi podmiotów oraz transakcji gospodarczych, a także do doradztwa z zakresu prawa cywilnego.

Wśród naukowych zainteresowań dr Joanny Brylak pozostaje przede wszystkim postępowanie karne, w szczególności postępowanie odwoławcze; jest autorką polskich i zagranicznych publikacji z zakresu prawa cywilnego, prawa karnego, prawa pracy, prawa administracyjnego i prawa handlowego.