Prawnik | Gdańsk | Gdynia | Warszawa

Andrew Berk

Solicitor (Adwokat - Anglia)

Solicitor (Adwokat - Anglia)

Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Essex w Anglii oraz na Uniwersytecie Kiel w Niemczech. Posiada 13-letnie doświadczenie zawodowe.

Specjalizuje się w prawie pracy i prawie cywilnym.

Członek brytyjskiego Stowarzyszenia Prawników Prawa Pracy (Employment Lawyer Association).