Prawnik | Gdańsk | Gdynia | Warszawa

20
Wrz

Skarga na czynności komornika umożliwia zarówno Dłużnikowi jak i Wierzycielowi zaskarżenie czynności lub zaniechań jakich dopuścił się Komornik Sądowy w toku prowadzonego postępowania egzekucyjnego. Instytucja ta została unormowana w przepisach kodeksu cywilnego – art. 767 oraz następne. Skarga na czynności komornika umożliwia stronom postępowania egzekucyjnego kontrolę organu pod względem legalności podejmowanych przez niego działań.

Read More
16
Wrz

Jednym ze sposób uzyskania polskiego obywatelstwa przez cudzoziemca jest złożenie wniosku o nadanie polskiego obywatelstwa przez Prezydenta RP. Cudzoziemiec nie musi spełniać żadnych określonych warunków, aby skutecznie ubiegać się o nadanie polskiego obywatelstwa, a Prezydenta RP nie obowiązują przepisy kodeksu postępowania administracyjnego. Prawnicy kancelarii prawnej KL Law Polska wielokrotnie świadczyli usługi polegające na przygotowaniu odpowiednich wniosków w stosunku do cudzoziemców ze Stanów Zjednoczonych, Nowej Zelandii, Wielkiej Brytanii, czy innych krajów. 

Read More
14
Sie

Wielokrotnie mieliśmy już do czynienia z przedsiębiorcami, którzy byli zainteresowani przeprowadzaniem postępowania upadłościowego, aczkolwiek posiadali tylko i wyłącznie jednego wierzyciela. Co więcej, często tym jedynym wierzycielem był Urząd Skarbowy, który doszukał się nieprawidłowości w rozliczeniach podatkowych i zażądał zapłaty podatków liczonych w dziesiątkach lub setkach tysięcy złotych. Jak zatem powinien postąpić przedsiębiorca, który staje się niewypłacalny, a posiada tylko i wyłącznie jednego wierzyciela?

Read More
12
Sie

O niewypłacalności dłużnika jako podstawowej przesłance umożliwiającej ogłoszenie upadłości konsumenckiej pisaliśmy już kilka miesięcy temu. Poniżej prezentujemy jeden z naszych artykułów, który został opublikowany na naszym blogu, który skupia się wokół zagadnień związanych z prawem upadłościowym.

Read More
12
Sie

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem o upadłości konsumenckiej, który został opublikowany na regionalnym portalu - Nadmorski24.pl, autorem jest Filip Kozik

Read More
01
Sie

Od cudzoziemców, którzy chcą podjąć zatrudnienie w Polsce wymaga się zezwolenia na pracę lub zezwolenia na pobyt czasowy i pracę lub oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi. Osoby, które nie są obywatelami Unii Europejskiej, a przebywają w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego nie potrzebują żadnych dodatkowych pozwoleń w celu podjęcia pracy.

Read More